مدیریتـــ دانش

علم

تاریخچه مدیریت دانش

  تعداد زيادي از تئوريسين هاي مديريت دانش تكامل بحث مديريت را به عهده داشتند و

 توزيع نمود ه اند كه در ميان آنان (KM) دانش يا برجستگاني همچون پيتر درلكه،

پاول استرلوس و پيتر سنگه از آمريكا را ميتوان نام برد .

درلكه و استر لوس من بيشتر در زمينه اهميت ارتقا اطلاعات ودانش ساده به عنوان

منابع سازماني، و آقاي سنگه با تمركز بر روي سازمان هاي ياد گيرنده ابعاد فرهنگي

مديريت دانش را بوجود آورده اند.

Harvard business تعداد ديگري از دانشمندان وابسته به مجله حقايق ديگري

از مديريت دانش را آشكار مي كند . در حقيقت Review دانشمند معروف آقاي لئونارد

بارتون توانست موردكاري قابل توجهي را ازشركت استيل چاپارل ارائه دهد ، شركتي كه

راهبردهاي موثري را در زمينه مديريت دانش تا اواسط دهه ۱۹۷۰ مورد بررسي و تحقيقات

مقاله شده ومستندات خود را با عناوين بهار زيبا از دانش و ساختن منابع نوآوري در مجله

ذكر شده به چاپ رسانيد.

آقاي اورت راجرز در دانشگاه استانفورد با نفوذ در بحث نوآوري و نيز در خصوص انتقال

اطلاعات و فناوري، MIT آقاي توماس آلن در دانشگاه۱۹۷۰ به انجام رسانيد كه,تحقيقات

زيادي را طي سال هاي ۱۹۷۰كمك بزرگي را در جهت درك و فهم اينكه مديريت دانش چيست؟

دانش چگونه توليد مي شود؟ چگونه استفاده مي شود؟ و به چه طريقي در سازمان ها نفوذ مي كند؟

و... را ارائه مي دهد.

افزودن هوش بشري كه توسط آقاي اينگل بارت در سال ۱۹۷۸ به جهان عرضه شد،

توانست به سرعت يك نرم افزار گروهي و كاربردي، توانمندي خود را در رابطه با ديگر

سيستم ها ونرم افزارهاي كاربردي نشان دهد. در اواسط سال ۱۹۸۰ اهميت دانش به

عنوان دارايي رقابت در بين سازمانها مشهور گرديد . و اين در حالي بود كه علم اقتصاد

كلاسيك هنوز در رابطه با روشها و متدهاي مديريت آن داراي نقصان بود و هنوز براي برخي

از سازمان ها، اين غفلت وجود دارد.

فناوري كامپيوتر باعث شد ه اطلاعات با سنگيني و فراواني آغاز به كار كند كه اين امر تنوع

قابل توجهي در محدوده كامپيوتر ايجاد مي كند و بدين ترتيب اين فناوري خود قسمتي از راه حل

مورد نظر براي شكل گيري مديريت دانش گرديد .

سيستم مديريت دانش به عنوان يك وسيله پيش منظور كه توسط راب اكسين و دان مك كداكن

مطرح گرديد.

نهايتا مثال برجسته طراحي وب در طول يك دهه به مسير شكل گيري مديريت دانش كمك نمود 

 در سال ۱۹۸۰ توسعه سيستم هاي مديريت دانش بوجود آمدند كه با استفاده كارهاي انجام شده

در زمينه هوش مصنوعي و سيستم هاي هوشمند باعث شدند تا مفاهي م تازه اي به عنوان

مهندسي دانش دانش اكتسابي سيستم هاي برپايه دانش، و هستي شناسي بر پايه كامپيوتر

به جهان عرضه شود.

جاي گرفته  اخيرا واژه مديريت دانش در فرهن گ لغات است.

در سال ۱۹۸۰ براي آماده سازي مديريت دانش بر پايه فناوري كنسرسيومي از سازمانها

در آمريكا كار خود را آغاز نمود تا پيشگامي خود را براي منظور نمودن مديريت دانش به عنوان

سرمايه در سازمان ها اعلان نمايد. مقالات و نوشتارهاي مرتبط با مديريت دانش ابتدا در نشرياتي

science, organizational,Harvard Business , : همچون و ديگر نشريات

معتبر جهاني به Sloan Management Review چاپ رسيدند .

اولين كتابها درباره فراگيري سازماني و مديريت دانش درسال۱۹۹۰ منتشر شدند براي مثال

از كتاب آقاي سنگه بنام پنج اصل و يك كتاب آقاي ساكاايي يا تحت عنوان انقلاب ارزش دانش

نام برد.

در سال ۱۹۹۱ و براي اولين بار مطالبي درباره مديريت دانش در مراكز انتشاراتي مشهور

به چاپ رسيد .

شايد بتوان گفت كه وسيع ترين كار تحقيقاتي در زمينه مديريت دانش تا امروز در سال ۱۹۹۵

توسط آقايان  كوجيه و نافوكا، هيروتاكاتاكي شي در سازمان خلق دانش بنام چگونه شركت هاي

ژاپني نوآوري و پويايي را به وجود مي آورند ؟ صورت پذيرفته است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 19 PM  توسط مریم زاغی  |